openSUSE:Leidende principes

(Doorverwezen vanaf openSUSE:Guiding principles)
Ga naar: navigatie, zoeken
Leidende principes - Bestuur - Leden - Ambassadeurs - Teams
Dit document beschrijft de uitgangspunten die het openSUSE-project aandrijven. Het spreekt de openSUSE-gemeenschap en de buitenwereld aan door middel van het verschaffen van documentatie over hoe het project werkt.

openSUSE Leidende principes (korte versie)

Wij zijn...

... een gemeenschap die de toegang tot vrije en open source Software gemakkelijk maakt. We innoveren, integreren, werken af, documenteren, verspreiden, onderhouden en ondersteunen één van de werelds beste Linux distributies. We werken samen op een open, transparante en vriendelijke manier als een onderdeel van de wereldwijde Vrije en Open Source gemeenschap.

We willen...

 • 's Werelds beste Linux distributie creëren
 • Het succes van Linux bevorderen
 • gebruikers tevreden stellen
 • Innovatie bevorderen
 • open zijn en transparant samenwerken
 • samenwerken met upstream projecten
 • samenwerken met andere gemeenschappen
 • veel plezier maken!

We hechten waarde aan...

 • vrije/gratis software
 • een open ontwikkelproces
 • openheid
 • keuze
 • standaarden
 • kwaliteit
 • transparantie
 • onze gebruikers
 • respect voor anderen en hun werk

openSUSE Leidende Principes (lange versie)

Wij zijn...

... de openSUSE gemeenschap.

... een project voor iedereen die streeft voor een open en gratis softwareverspreiding die het alle computergebruikers mogelijk maakt hun doelen te bereiken.

... een grote en sterke vrije software gemeenschap. Dit omvat niet alleen ontwikkelaars maar ook gebruikers, testers, schrijvers, vertalers, gebruiksexperts, artiesten, promotors en iedereen die zich wil inzetten voor het project.

... een heterogeen project die een variëteit aan technologie , mensen met verschillende niveaus van expertise, verschillende talen spreekt en verschillende culturele achtergronden hebben omvat.

... gericht op die hoofdgebieden:

Distributie Ontwikkeling
De openSUSE gemeenschap ontwikkelt een alomvattende en technisch uitstekende Linux distributie. Het bouwt op de lange ontwikkeltraditie van SUSE Linux dewelke de geschiedenis van Linux gevormd heeft op gebied van gebruiksvriendelijkheid, stabiliteit, integratie en innovatie.
Communicatie Infrastructuur
Werken aan vrije software is gebaseerd op effectieve communicatie op verschillende niveaus. Dit wordt vergemakkelijkt met platforms gedreven door het project, zoals de Wiki, nieuwsbrieven, forums, IRC of Bugzilla.
openSUSE Build Service
Vrije software is gedreven door diversiteit en inzet van individuelen. Dit wordt ondersteund door de openSUSE Build Service. Het stelt onderhouders van software in staat software te compileren en te integreren voor de openSUSE-distributie en andere distributie en platforms. De Build Service vereenvoudigt het proces van broncode naar te installeren binaire pakketten in het systeem en maakt het gemakkelijk om software te verspreiden naar de eindgebruikers. Het laat ook toe om rechtstreeks bij te dragen tot de ontwikkeling van de distributie en ontwikkeltakken te handhaven.

We willen...

... de beste Linux distributie creëren in de wereld, welke de grootste gebruikersgemeenschap heeft en de primaire bron zijn voor het verkrijgen van vrije software.

... het succes van Linux overal bevorderen. We willen dat Linux succesvol is in een brede waaier van toepassingsgebieden zoals server, desktop, ontwikkeling en gebruikt wordt door gebruikers van verscheidene geografische regio's en culturele achtergronden

... Een distributie creëren die stabiel is, gemakkelijk te gebruiken en een compleet polyvalente distributie voor gebruikers en ontwikkelaars, voor desktop- en servergebruik, voor beginners en ervaren gebruikers, voor iedereen.

... Innovatie en nieuwe ideeën bevorderen door een regelmatig geüpdate distributie te creëren. Het bevat de laatste ontwikkelingen en maakt mogelijk om aanpassingen te maken gebaseerd op de openSUSE distributie.

... ondersteunen en verschaffen van een technische infrastructuur om het gemakkelijk te maken om de distributie te verkrijgen via verscheidene methodes inclusief, maar niet gelimiteerd tot, download, een verpakt product, magazine cover mounts en vrije promotionele media.

... een open, transparante en toegankelijk ontwikkelingsproces volgen die gedreven is door ons, de gemeenschap. Het proces zou ontwikkeling gemakkelijk moeten maken.

... samenwerken met stroomopwaartse projecten en andere distributies. We bieden innovaties, patches en fixes voor integratie in stroomopwaartse projecten of direct werken met andere projecten met het gemeenschappelijke doel van een volwassen distributie.

... leef het SUSE motto op het werk en in de vrije tijd: "Maak veel plezier ..."

We waarderen...

... de idealen van vrije software: de vrijheid te gebruiken, delen, bestuderen en aanpassen, en aangepaste versies delen.

... het open ontwikkelingsproces gebaseerd op de vrijheden van vrije software dewelke verantwoordelijk, individuele verantwoordelijkheid en zelfstandige organisatie in een collaboratieve, gedistribueerde omgeving bevordert.

... openheid zoals in open samenwerking, open communicatie, open ontwikkeling, open distributie en open broncode.

... keuze. We accepteren en respecteren dat er verschillende manieren zijn om te werken, verschillende voorkeuren voor toepassingen, omgevingen, gereedschappen en verschillende doelen van gebruikers en bijdragers. We waarderen verscheidenheid en pluralisme als wijze van inspelen op de behoeften van een breed scala aan mensen.

... normen vergemakkelijken van de interoperabiliteit en de integratie van diverse diensten en toepassingen. Wij waarderen normen als basis voor vrijheid van keuze, een bolwerk tegen lock-in en monocultuur, en een stichting voor rijke en gebruikersgerichte systemen.

... kwaliteit door te streven naar technisch uitstekende oplossingen op basis van een solide en transparant ontwikkelingsproces. We bereiken dat door ons te richten op het bieden van gedegen oplossingen voor problemen, waarbij de behoeften van de gebruikers serieus genomen wordt en de stabiliteit behouden wordt door middel van goed gedefinieerde processen voor kwaliteitsborging.

... transparantie van communicatie en transparantie van werk en samenwerkende processen. Dit omvat openlijk beantwoorden van vragen, alle relevante informatie verschaffen, en alle betrokken partijen actief geïnformeerd houden. We zijn ervan overtuigd dat een transparante cultuur waarvan de interne werking kan begrepen worden door iedereen de meest efficiënte en lonende omgeving is om onze doelen te bereiken.

... onze gebruikers, hun verlangens en doelen, hun nood aan hulp bij het ondervinden van problemen en hun steun voor ons gemeenschappelijk project. We luisteren naar onze gebruikers en focussen ons op hun noden doorheen al onze activiteiten. We beschouwen onze gebruikers als onderdeel van onze gemeenschap.

... respect voor anderen en hun bijdrages, voor andere meningen en geloven. We luisteren naar argumenten en pakken problemen aan op een constructieve en open manier. We geloven dat een menigvuldige gemeenschap gebaseerd op wederzijds respect de basis is voor een creatieve en productieve omgeving waardoor het project echt succesvol kan zijn. We tolereren geen sociale discriminatie en streven naar het creëren van een omgeving vaar mensen zich geaccepteerd voelen en veilig van elke vorm van conflicten.

Bestuur

het openSUSE project wordt geleid door zijn doelen en waarden zoals uitgelegd in de vorige secties. Het project en zijn subprojecten worden bestuurd door de bestaande openbron ontwikkelprocessen de corresponderende processen van beslissingen maken.

Om het gehele project te leiden is er een bestuur van onderhouders opgericht. Het bestuur van onderhouders heeft de volgende taken:

 • Fungeren als een centraal contactpunt
 • Conflicten helpen oplossen
 • Interesses van de gemeenschap doorspelen naar Novell
 • Communicatie met alle gebieden van de gemeenschap bevorderen
 • Waarnodig de beslissingnemende processen bevorderen

Het bestuur zou begeleiding moeten bieden en bestaande bestuursstructuren ondersteunen, maar zou de ontwikkeling niet mogen sturen of controleren, daar gemeenschapsmechanismen bestaan om de doelen van het project tot stand te brengen. Het bestuur moet beslissingen en het beleid documenteren.

Het bestuur van onderhouders bestaat uit vijf gemeenschapsleden inclusief twee mensen die niet in dienst zijn bij Novell. Het bestuur is The board wordt geleid door een voorzitter met vetorecht over elke beslissing. De voorzitter wordt aangesteld door Novell en zal een Novell werknemer zijn. Novell benoemt de oorspronkelijke leden van de raad met deelname van de gemeenschap. Het moet de coördinatoren van de distributie, communicatie en build service bevatten. Zij ontvangt statuten om zijn processen te definiëren.

Novell verschaft de openSUSE gemeenschap van middelen de openSUSE distributie te onderhouden en uit te brengen. Novell ondersteund openSUSE door middel van het sponsoren van infrastructuur, persoonsmiddelen en financiering. Ze onderhouden voortdurend infrastructuur en software. De openSUSE gemeenschap en Novell definiëren de inhoud van de distributie gebaseerd op vastgelegde criteria en een transparant proces geleid door het bestuur van onderhouders. openSUSE is de basis van Novell's enterprise Linux producten.

Novell is eigenaar van het geregistreerde openSUSE handelsmerk. Novell staat toe en moedigt het gebruik aan van het officiële artwork.