The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

NTFS

Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

NTFS betekent "New Technology File System" nieuwe bestandsysteem technologie. Het wordt o.a gebruikt bij Windows bestuuringsprogramma's die gebasseerd zijn op Windows NT( o.a Windows Vista en Windows XP).


Hoe installeer ik NTFS-schrijfondersteuning?

Voeg de volgende pakketserver toe:

zypper sa http://software.opensuse.org/download/filesystems/openSUSE_10.2/ Filesystems

Voor NTFS-ondersteuning moet u de volgende pakketen installeren:

fuse
 ntfs-3g

Het aankoppelen van een NTFS-partitie

Om een bestandsysteem aan te koppelen moet u eerst een aankoppelpunt maken. Dat kunt u doen door een map aan te maken. Zie het onderstaande voorbeeld:

mkdir /vista


Handmatig aankoppelen

Voor het aankoppelen kunt u gebruik maken van het commando ntfs-3g. In het onderstaande voorbeeld wordt een NTFS-partitie aangekoppeld met "windows" als label. Let op ro, d.w.z alleen-lezen. Laat ro weg als u ook schrijfrechten wilt. De partitie wordt in dit voorbeeld aangekoppeld op /vista

ntfs-3g -o ro,gid=users,umask=0002 /dev/disk/by-label/windows /vista


Automatisch aankoppelen

Voor het automatisch aankoppelen van een NTFS-partitie moet u het bestand /etc/fstab bijwerken. Hieronder een voorbeeld:

#Device         Mountpoint Filesystem Parameters
/dev/disk/by-label/win /windows/C ntfs-3g   user,users,gid=users,umask=0002 0 0

Voor sommige gebruikers zullen er met bovenstaande configuratie klachten kunnen onstaan mbt permissies, die niet zouden kunnen worden gewijzigd. Er kan evengoed gekopieerd worden, of verplaatst. De volgende parameter kan in zo'n geval handig zijn.

Mountpoint  Filesystem Parameters
/Windows/D  ntfs-3g  defaults,(vul hier uw 'locale' settings in) 0 0