Help:Vertalen naar het Nederlands

Ga naar: navigatie, zoeken
Vertalen naar het Nederlands gaat over het vertalen van de artikelen in de openSUSE wiki in de Nederlandse taal.

Meehelpen met vertalen

Als u mee wilt helpen met vertalen dan is dat heel gemakkelijk. U moet een account hebben, op Sign up drukken rechtsboven. Daarna moet u zich aanmelden via Login rechtboven. Als u een pagina tegenkomt die nog slechts gedeeltelijk is vertaald dan drukt u op de knop Bewerken in het rijtje direct boven de titel van de pagina. Het Nederlandse vertaalteam houdt zich alleen bezig met het zo goed mogelijk vertalen van de Engelse versie van dezelde pagina.

Pagina's in de categorie Te vertalen

Via zo'n pagina bent u waarschijnlijk op deze pagina gekomen. Alle pagina's die gedeeltelijk zijn vertaald staan genoemd in de pagina Category:Te vertalen. Op zo'n pagina staat ergens op een regel de tekst {{Vertalen}}. Vanaf die positie kunt u dan beginnen met het regel voor regel vertalen van de Engelse tekst. Het is niet nodig alles te vertalen. U verplaatst echter de regel met {{Vertalen}} net na de reeds vertaalde tekst, zodat deze weer tussen vertaalde en Engelse tekst komt te staan. Als alles is vertaald dan kan deze regel worden weggelaten.

Pagina's die niet vertaald zijn

Soms hebben deze pagina's een hele klein stukje tekst in de Nederlandse versie en verwijzen ze naar de Engelse pagina. De wiki-tekst is dan

{{NotTranslated|:en:Engelse-titel}}

Deze tekst moet dan vervangen worden door de de Engelse wiki-tekst. U gaat dan naar de Engelse pagina, drukt op Bewerken, klikt in het tekstvak, drukt op <Ctrl>+A en daarna op <Ctrl>+C. Alle Engelse tekst is dan in de plakbuffer. Vervolgens gaat u terug naar de Nederlandse pagina in bewerking, klikt in het tekstvak, eventueel <Ctrl>+A en <Del>, en drukt dan op <Ctrl>+V. Als deze tekst gedeeltelijk is vertaald dan voegt u een regel met {{Vertalen}} toe tussen de vertaalde en Engelse tekst. Alvorens op Pagina opslaan te drukken is het beter eerst te kijken hoe het er uit ziet door op Bewerking ter controle bekijken te drukken. Daarna kunt u op dezelfde pagina in het tekstvak uw wijzigingen aanbrengen. Bent u tevreden dan moet u niet vergeten op Pagina opslaan te drukken. Pas dan is uw werk opgeslagen.

Sjablonen

De hierboven getoonde tekst '''{{Vertalen}}''' is het aanroepen van een sjabloon. Zo'n aanroep begint altijd met {{naam-van-het-sjabloon en eindigt met }}. Na de naam-van-het-sjabloon kan een vertikale streep | volgen, gevolgd door de parameters van het sjabloon. Deze naam-van-het-sjabloon wordt niet vertaald. Als het goed is dan zien de gewone gebruikers deze naam niet. Sjablonen zijn in principe ook pagina's. Als een sjabloon niet bestaat dan wordt deze op dezelfde manier aangemaakt als een gewone pagina, door de Engelse wiki-tekst letterlijk naar de Nederlandse wiki-tekst te kopiƫren en eventueel wat te vertalen.

Categorieƫn

Aan het eind van de wiki-tekst van een pagina, maar deze mogen overal staan, staan vaak regels met de tekst

[[Category:Engelse rubrieknaam]]

Deze Engelse rubrieknaam moet wel vertaald worden, maar overal, in elke pagina waar deze naam exact zo voor komt, op dezelfde manier. Daarom is het beter deze in eerste instantie niet te vertalen, tenzij u zeker weet wat de Nederlandse rubrieknaam is. Hebt u de pagina met een Category opgeslagen dan verschijnt onderaan de pagina een koppeling Category:Rubrieknaam. Als deze in rood verschijnt dan betekent dat dat de Category-pagina nog niet bestaat. Klikt u daar op dan krijgt u een pagina die al lijkt te bestaan en het onderste gedeelte bevat Alfabetisch geordend de paginanamen waar de Rubrieknaam in voor komt. Lijkt, want in de knoppen zit de knop Aanmaken. Is de rubrieknaam in het Engels dan moet u hier niet op drukken. Weet u zeker wat de rubrieknaam in het Nederlands moet zijn, dan kunt u naar de pagina gaan met de Engelse rubrieknaam en deze in de juiste Nederlandse rubrieknaam veranderen dus achter [[Category:. Als u dan terug gaat naar de Category-pagina en u herlaadt deze, dan zou de verwijzing naar de normale pagina verdwenen moeten zijn. Op een Categorie-pagina met een juiste Nederlandse rubrieknaam moet u wel op Aanmaken drukken. U kunt kijken op de tegenhanger van de Engelse wiki wat voor tekst daar staat. In veel gevallen is dat een regel met de sjabloonaanroep

{{Browse}}

U kunt dat dan overnemen.

Rode verwijzingen

U kunt in allerlei pagina's rode verwijzingen tegenkomen. Als u daar op klikt dan krijgt u een pagina met een geopend tekstveld waarin u de tekst van die pagina kunt invoeren. Het is niet de bedoeling veel af te wijken van de Engelse versie en dus is het dan de bedoeling hier de overeenkomstige tekst van Engelse pagina in te voeren en dan daarin te vertalen wat vertaald moet worden.

Redactie

Als u een nieuwe pagina invoert dan zal deze direct voor de normale gebruiker zichtbaar zijn. Wijzigt u iets aan een pagina dan zal deze niet direct zichtbaar zijn voor de gewone gebruiker. Dat gebeurt pas als de eindredacteur deze pagina heeft goedgekeurd. De eindredacteur heeft een speciale pagina waarop staat welke pagina's nog goedkeuring behoeven en zal deze regelmatig raadplegen.

Eigen pagina's

Als u zelf een geheel nieuwe pagina wilt maken dan kan dat in de Engelse wiki. Maar als u dat niet kunt of niet wilt doen, kunt u ook in de Nederlandse wiki een nieuwe pagina beginnen. Bedenk echter dat de opbouw van de openSUSE wiki aan richtlijnen is gebonden, dus raadpleeg deze richtlijnen die via Portal:Wiki zijn te vinden, alvorens zo'n pagina te maken.