Beryl

Ga naar: navigatie, zoeken


Waarschuwing: Het Beryl project is samengevoegd met Compiz extras om u te voorzien van Compiz Fusion, U zult vanaf nu hoogstwaarschijnlijk gebruik willen maken van dat in plaats daarvan. Klik op de link voor meer informatie en instructies.

Beryl is een OpenGL-versnelde desktop met als doel het leveren van een vrije opensource desktop-ervaring aan de gemeenschap die de wensen van de gebruikers refelecteert. Bovenal probeert het project te luisteren en te reageren op de verzoeken van haar gebruikers. Beryl is afgeleid van Compiz.

Beryl heeft enkele aanvullende effecten ten opzichte van de standaard Compiz-windowmanager, waaronder nieuwe animaties, zoals brandende vensters, een 3D-plugin (zie afbeelding) en meer.


Beryl: transparante kubusInstallatie onder openSUSE 10.2

Beryl met Xgl

In deze methode gaan we Beryl laten draaien onder Xgl. Dit is de aanbevolen manier om Beryl of Compiz onder openSUSE te gebruiken. Andere methoden (AIGLX/NVIDIA) leveren nog steeds geen betrouwbare prestaties.

Voorvereisten:

1.

 • nVidia-kaart: installeer het nVidia-stuurprogramma. Zie: NVIDIA.
 • ATI-kaart: installeer het nieuwste ATI-stuurprogrammma voor Xorg 7.2. Zie dit artikel.
 • Intel-kaart: zorg ervoor dat de 3D-versnelling is geactiveerd in:
K Menu -> Computer -> YaST. Dan: Hardware -> Grafische kaart en monitor. 

2. Voeg de aanvullende Beryl-bron van de openSUSE build-server toe.

zypper sa http://ftp.skynet.be/pub/software.opensuse.org/X11:/XGL/openSUSE_10.2/ xgl
 • Om deze map aan Smart toe te voegen, type:
su
smart channel --add http://ftp.skynet.be/pub/software.opensuse.org/X11:/XGL/openSUSE_10.2/X11:XGL.repo

3. Installeer nu de volgende pakketten:

 • xgl
 • beryl-core
 • beryl-plugins
 • emerald : window decorator
 • emerald-themes
 • aquamarine
 • beryl-settings
 • beryl-manager
 • compiz

Dit kunt u uiteraard doen met rug, zypper, smart of YaST. Compiz is vereist voor de eenvoudige Xgl-wissel. U kunt later ook kiezen tussen Beryl en Compize met de beryl-manager.

4. Xgl activeren:

su
gnome-xgl-switch --enable-xgl

(hiervoor hoeft u geen GNOME te gebruiken, dit commamdo is geschikt voor GNOME- en KDE-gebruikers)

5. Herstart uw X-server (Let op: Log eerst uit op alle X-windows desktops en geeft het commando op de <Ctrl><Alt><F1> console):

su
rcxdm restart

6. Start Beryl!

beryl-manager

Beryl met nVidia, zonder Xgl/AIGLX

Sinds Xorg 7.x kunt u, als u een nVidia-kaart hebt, composite-effecten gebruiken zonder Xgl. De ingebouwde AIGLX van nVidia wordt dan gebruikt in plaats van AIGLX van Xorg zelf of Xgl.

Voorvereisten:

 • nVidia (> geforce 4)

1. Installeer het stuurprogramma van nVidia. Zie: NVIDIA

2. Voeg de aanvullende Beryl-bron van de openSUSE-buildservice toe.

smart channel --add http://ftp.skynet.be/pub/software.opensuse.org/X11:/XGL/openSUSE_10.2/X11:XGL.repo

3. Installeer nu de volgende pakketten:

 • beryl-core
 • beryl-plugins
 • emerald : window decorator
 • emerald-themes
 • aquamarine
 • beryl-settings
 • beryl-manager

4. Activeer composite in Xorg:

su
nvidia-xconfig --composite
nvidia-xconfig --allow-glx-with-composite
nvidia-xconfig --render-accel
nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals

5. Herstart X:

su
rcxdm restart

6. Start beryl!

beryl-manager

Beryl met AIGLX van Xorg of alleen NVIDIA

Voorvereisten:

 • nVidia-kaart (> geforce 4), of
 • Relevante Intel-kaart: i830 tot i945. i810 werkt, maar DRI vereist 16-bit diepte. Of
 • Relevante ATI Card: Radeon 7000 tot X850 (generatie r100 tot r400).

1.

 • nVidia-kaart: installeer het stuurprogramma van nVidia. Zie: NVIDIA.
 • ATI-kaart: installeer het nieuwe ATI-stuurprogramma voor Xorg 7.2.
 • Intel-kaart: zorg er voor dat 3D-versnelling geactiveerd is in:
K Menu -> Computer -> YaST. Dan: Hardware -> Grafische kaart en monitor. 

2. Als u Xgl gebruikte, zorg ervoor dat die nu is uitgeschakeld:

su
gnome-xgl-settings --disable-xgl

Opmerking, dit commmando kan door GNOME- en KDE-gebruikers worden gebruikt.

3. Maak een reservekopie van uw Xorg-configuratie:

su
cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.$(date +%y%m%d-%H%M%S)

4. Open xorg.conf in een editor:

Logo-kde.png
Voor de KDE Bureaubladomgeving:
 kdesu kate /etc/X11/xorg.conf 
{{{2}}}


Logo-gnome.png
Voor de GNOME Bureaubladomgeving:
 gksu gedit /etc/X11/xorg.conf 
{{{2}}}


U zult merken dat het bestand in secties is opgedeeld. U dient deze secties te bewrken door enkele regels (opties) toe te voegen:

Aan Section "ServerLayout", voeg dit toe:

Option "AIGLX" "true"

Aan Section "DRI", voeg dit toe:

Group 0
Mode 0666

Aan Section "Device", voeg dit toe:

Option   "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
Option   "DRI"   "true"

Maak nu een nieuwe sectie aan die er alsvolgt uitziet:

Section "Extensions"
   Option  "Composite"  "Enable"
EndSection

De relevante onderdelen van uw xorg.conf zullen er nu ongeveer als volgt uitzien (kleine variaties zijn mogelijk):

Section "Extensions"
 Option  "Composite"  "Enable"
EndSection

Section "DRI"
  Group   0
  Mode    0666
EndSection

Section "ServerLayout"
 Identifier  "Layout[all]"
 InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard"
 InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer"
 InputDevice "Mouse[3]" "SendCoreEvents"
 Option    "Clone" "off"
 Option    "Xinerama" "off"
 Option    "AIGLX"  "true"
 Screen    "Screen[0]"
EndSection

Section "Device"
 BoardName  "915 GM"
 BusID    "0:2:0"
 Driver    "i810"
 Identifier  "Device[0]"
 Option    "NoDDC"
 VendorName  "Intel"
 Option    "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
 Option    "DRI"  "true"
EndSection

Zorg er nu voor dat u het bestand opslaat en sluit daarna de editor.

5. Herstart nu X:

su
rcxdm restart

6. Start Beryl!

beryl-manager

Configuratie

Beryl automatisch laten starten

Logo-kde.png
Voor de KDE Bureaubladomgeving:

Voer dit commando uit (als gebruiker, niet als root):

ln -s /usr/bin/beryl-manager ~/.kde/Autostart/beryl-manager
ln -s /usr/bin/beryl ~/.kde/Autostart/beryl

{{{2}}}


Logo-gnome.png
Voor de GNOME Bureaubladomgeving:

Ga naar GNOME's configuratiecentrum -> Sessies. Ga naar tabblad "Programma's opstarten". Voeg deze twee items toe aan de lijst:

beryl-manager
beryl

{{{2}}}


Andere vensterdecoraties gebruiken

Compiz (GTK-W-D) en Metacity

Zorg ervoor dat de nieuwste versie van compiz is geĆÆnstalleerd. Voer daarna dit commando uit:

gtk-window-decorator --replace &

KDE-decoratie in plaats van Emerald

Voer dit commando uit (als gebruiker, niet als root):

aquamarine --replace &

Om later terug te gaan naar de Emerald-decoratie, voer dit commando uit:

emerald --replace &

Probleemoplossing

Er draait al een andere composite manager

Zeer waarschijnlijk draait KDE zijn eigen composite-manager-effecten (met behulp van 'kompmgr), waardoor Beryl niet kan draaien. Om KDE's venstereffecten uit te schakelen, open het configuratiecentrum en schakel de transparantie-effecten uit:

K Menu -> Bureaublad instellen (Persoonlijke instellingen). Ga daarna naar Bureaublad -> Venstergedrag. 

Ga naar het laatste tabblad, "Transparantie", en deselecteer het keuzevakje voor "Transparantie/schaduwen gebruiken". Nu kunt u beryl-manager opnieuw starten en zou alles normaal moeten functioneren.

Opmerking: als bovenstaande niet werkt, dan moet u mogelijk de regel

Option    "Composite" "0"

toevoegen aan de sectie "Extensions" van /etc/X11/xorg.conf. Tot dusver moet deze optie aanwezig zijn als u het fglrx-stuurprogramma gebruikt (getest met ATI-Radeon 9600).

Probleem: witte kubus met AIGLX

Start Beryl met dit commando:

 beryl --use-copy

Of u selecteert optie beryl-manager -> Advanced Beryl Options -> Rendering path -> Copy

of

plaats het volgende in ~/.beryl-managerrc


 [beryl-settings]
 render_path=2

Beryl gebruiken op Xgl met Compiz en KDE

Als Beryl#Beryl automatisch laten starten niet goed werkt
U krijgt foutmeldingen als (terwijl u Beryl opstart):

beryl: pixmap 0x30001e9 can't be bound to texture
beryl: Couldn't bind redirected window 0x2e00007 to texture
.....

Ik zag slechts een wit bureaublad met misschien grijze vensters

Dat gebeurde op mijn PC - de oplossing is om in kde autostart beryl-xgl (het vervang compiz) te gebruiken. (daarvoor, verwijder de bestanden ~/.kde/Autostart/beryl-manager en ~/.kde/Autostart/beryl als die bestaan)
Typ daarom het volgende in een terminal:

ln -s /usr/bin/beryl-xgl ~/.kde/Autostart/beryl-xgl
touch ~/.kde/Autostart/beryl-manager

plaats het volgende in ~/.kde/Autostart/beryl-manager :

#!/bin/sh
beryl-manager --no-force-window-manager &

om het beryl-manager-menu te kunnen openen... Dat is alles.

Links