The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Hoe SUSE Linux 10.0 te installeren onder Xen in SUSE Linux 9.3

Ga naar: navigatie, zoeken
Xen 3.0 (levert ondersteuning voor 64 bit) is alleen beschikbaar in in SUSE 10 of nieuwer. Dus virtualisatie voor x86_64 is niet beschikbaar op oudere versies van SUSE Linux.


Installeren

Installeer de pakketten met YaST

Grub instellen

Voeg het volgende toe aan het Grub-configuratiebestand /boot/grub/menu.lst (verander tt>dom0_mem=XXX</tt> in de hoeveelheid geheugen die u aan uw hostsysteem wilt toekennen en de andere waarden aan de hand van uw systeemconfiguratie):

title Xen 2.0
 kernel (hd1,1)/xen.gz dom0_mem=393216
 module (hd1,1)/vmlinuz-2.6.11.4-20a-xen root=/dev/hdb3 ro console=tty0
 module (hd1,1)/initrd-2.6.11.4-20a-xen

Enkele zaken repareren

Repareer enkele zaken:

 • Schakel TLS-ondersteuning uit
mv /lib/tls /lib/tls.disabled

Alternatieve manieren om ondersteuning voor (Thread Local Storage) uit te schakelen:

a) u kunt ook de instructies volgen op http://wiki.xensource.com/xenwiki/XenSpecificGlibc . Maar dat is ook een drastische oplossing.

b) export LD_LIBRARY_PATH=/lib zodat de linker bij het opstarten van Xen de niet-TLS-bibliotheken gebruikt. Waar u deze instelling moet plaatsen laten we als oefening aan u over.'

 • Activeer de xend-servirc
chkconfig xend on
 • Activeer de xendomains-service
chkconfig xendomains on
 • Maak de noodzakelijke mappen aan (u moet tenminste 12GB vrije schijfruimte hebben)
mkdir /mnt/loop
mkdir /vm/installsource
mkdir /var/tmp/dirinstall

Image aanmaken

Maak een image aan

dd if=/dev/zero of=/vm/base.img bs=1M count=1 seek=4096
mkreiserfs -q -f /vm/base.img
cp -a /vm/base.img /vm/openSUSE-beta1.img
mount -o loop /vm/openSUSE-beta1.img /var/tmp/dirinstall

Yast-bron

Maak de YaST-installatiebron aan.

Heb uw ISO-bestanden of CD-schijven van SUSE 10.0 gereed.

 • Installeer het pakket yast2-instserver en start 'YaST -> Diversen -> Installatieserver'. Maak een installatiebron aan in /vm/installsource, voeg een bron toe met de naam 10.0. YaST zal u vragen naar de CD's/ISO-bestanden.
 • Ga naar 'YaST -> Software -> Wijzig installatiebron' ('Installatiebronnen' op nieuwere systemen), voeg de nieuwe directory genaamd /vm/installsource/10.0 toe en schakel de andere bronnen uit..

Installatie

 • Start Yast --> Software --> Installatie in directory voor XEN (let op, benaming wisselt per SUSE-versie). Installeer het systeem van uw keuze, en vergeet de Xen-kernel niet. U zult meerdere onopgeloste afhankelijkheden tegenkomen. Probeer ze op te lossen door de pakketten in het onderste venster te verwijderen of niet te installeren.
 • Maak /etc/fstab in het hoofdbestandssysteem (/var/tmp/dirinstall/etc/fstab)
/dev/sda1        /            reiserfs  defaults 1 1
none          /dev/pts        devpts gid=5,mode=620 0 0
none          /dev/shm        tmpfs  defaults 0 0
none          /proc          proc  defaults 0 0
none          /sys          sysfs  defaults 0 0
 • Maak initrd aan
chroot /var/tmp/dirinstall/
mkinitrd -s off
 • Maak een root-wachtwoord aan
passwd
 • link /proc/mounts naar /etc/mtab
ln -s /proc/mounts /etc/mtab
echo "mount -t proc proc /proc" >> /etc/rc.d/boot.local
echo "ln -s /proc/mounts /etc/mtab" >>/etc/init.d/boot.local
 • Sluit af en herstart
exit
cd
umount /mnt/loop
sync
reboot

Selecteer Xen 2.0 in het bootloadermenu. Als die werkt, verander de regel default in /boot/grub/menu.lst naar de sectie voor Xen. Let op: 0 is de eerste sectie, 1 de tweede, etc.

Configuratie

Configuratie

cd /etc/xen/auto
vi 10.0

Inhoud van 10.0 (opmerking: als u de tekst kopieert en plakt, verwijder dan de spaties aan het begin van elke regel):

kernel = "/boot/vmlinuz-2.6.11.4-20a-xen"
ramdisk = "/boot/initrd-2.6.11.4-20a-xen"
memory = 128
name = "SUSE-10.0"
#vif = [ 'mac=aa:00:00:00:00:11, bridge=xen-br0' ]
disk = ['file:/vm/openSUSE-beta1.img,sda1,w' ]
root = "/dev/sda1 ro"
extra = "5"

XEN draaien

Start de VM

xm create -c /etc/xen/auto/10.0

Andere mogelijkheden

Als dit eenmaal is gestart, dan kunt u ook:

 • het netwerk handmatig instellen (yast lan)
 • onnodige services uitschakelen (energiebeheer, hwclock, etc.)
 • kijken naar /usr/share/doc/packages/xen/boot.local.xenU en de delen over de commandoregel omzetten naar het nieuwe domein
 • nomachine instellen met behulp van de FreeNX- en NX-pakketten en draaien
nxsetup --install --setup-nomachine-key

Zie ook How to install VMware 5.0 workstation on SUSE Linux 10.0 (Engels)