Leidende principes

(Doorverwezen vanaf Guiding Principles)
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit document beschrijft de leidende principes van het openSUSE-project. Het richt zich op de openSUSE-gemeenschap en de buitenwereld door documentatie aan te bieden over wat algemeen verstaan wordt over hoe het project werkt.

Leidende principes van openSUSE (korte versie)

Wij zijn...

... een gemeenschap die gratis en gemakkelijke toegang biedt tot Vrije en Open Source Software. We innoveren, integreren, schaven bij, documenteren, distribueren, onderhouden and ondersteunen één van de werelds beste Linux distributies. We werken samen in een open, transparante en vriendelijke manier als een deel van de wereldwijde Vrije en Open Source gemeenschap.

Wij willen...

 • 's Werelds beste Linux distributie creëren
 • Het succes van Linux bevorderen
 • gebruikers tevreden stellen
 • innovatie bevorderen
 • open zijn en transparant werken
 • samenwerken met stroomopwaartse projecten
 • samenwerken met andere gemeenschappen
 • veel plezier maken!

We waarderen...

 • vrije software
 • een open ontwikkelproces
 • openheid
 • keuze
 • standaarden
 • kwaliteit
 • transparantie
 • onze gebruikers
 • respect voor anderen en hun werk

Leidende principes van OpenSUSE (lange versie)

We zijn...

... de openSUSE gemeenschap.

... een project voor iedereen die streeft naar een open vrije software distributie die ervoor zorgt dat alle computergebruikers hun eigen specifieke doelen bereiken.

... een enorme en sterke vrije software gemeenschap. Dit omvat niet enkel ontwikkelaars, maar ook gebruikers, testers, schrijvers, vertalers, gebruiksvriendelijkheid experts, artiesten, initiatiefnemers en iedereen die zich wil inzetten voor het project.

... een heterogeen project, die een grote variëteit aan technologie omarmt, mensen met verschillende niveaus van expertise, verschillende talen spreken en verschillende culturele achtergronden hebben.

... gefocust op drie hoofdgebieden:

Distributie Ontwikkeling
De openSUSE gemeenschap ontwikkelt een alomvattende en technisch uitstekende Linux-distributie. Het bouwt voort op de lange traditie ontwikkeling van SUSE Linux, die de Linux-geschiedenis op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, stabiliteit, integratie en innovatie gevormd heeft.
Communicatie Infrastructuur
Werken aan vrije software is gebaseerd op effectieve communicatie op verschillende niveaus. Dit wordt actief bevorderd met platforms gedreven door het project, zoals de Wiki, nieuwsbrieven, forums, IRC of Bugzilla.
openSUSE Build Service
Vrije software is gedreven door diversiteit en de inzetting van individuen. Dit wordt ondersteund door de OpenSUSE Build Service. Het stelt software onderhouders in staat om software te compileren en integreren voor de openSUSE distributie en andere distributies en platforms. De Build Service vereenvoudigt het proces van bronpakket naar te installeren binaire bestanden in het systeem en maakt het gemakkelijk om software te distribueren naar de eindgebruikers. Het maakt het ook mogelijk om rechtstreeks bij te dragen tot de ontwikkeling van de distributie en ontwikkelingstakken onderhouden.

We willen...

... De beste Linux distributie in de wereld creëren die de grootste gebruikersgemeenschap heeft, en de primaire bron verschaffen voor het bekomen van vrije software.

... Het succes van Linux overal bevorderen. We willen dat Linux succesvol is in een brede waaier van applicatie domeinen zoals server, desktop, of ontwikkeling, en aangenomen worden door gebruikers van alle geografische regio's en culturele achtergronden.

... Een distributie creëren die stabiel is, gemakkelijk te gebruiken en een compleet polyvalente distributie voor gebruikers en ontwikkelaars, voor desktop- en servergebruik, voor beginners en ervaren gebruikers, voor iedereen.

... Innovatie en nieuwe ideeën bevorderen door een regelmatig geüpdate distributie te creëren. Het bevat de laatste ontwikkelingen en maakt mogelijk om aanpassingen te maken gebaseerd op de openSUSE distributie.

... ondersteunen en verschaffen van een technische infrastructuur om het gemakkelijk te maken om de distributie te verkrijgen via verscheidene methodes inclusief, maar niet gelimiteerd tot, download, een verpakt product, magazine cover mounts en vrije promotionele media.

... een open, transparante en toegankelijk ontwikkelingsproces volgen die gedreven is door ons, de gemeenschap. Het proces zou ontwikkeling gemakkelijk moeten maken.

... samenwerken met stroomopwaartse projecten en andere distributies. We bieden innovaties, patches en fixes voor integratie in stroomopwaartse projecten of direct werken met andere projecten met het gemeenschappelijke doel van een volwassen distributie.

... leef het SUSE motto op het werk en in de vrije tijd: "Maak veel plezier ..."


We waarderen...

... de idealen van vrije software: de vrijheid te gebruiken, delen, bestuderen en aanpassen, en aangepaste versies delen.

... het open ontwikkelingsproces gebaseerd op de vrijheden van vrije software dewelke verantwoordelijk, individuele verantwoordelijkheid en zelfstandige organisatie in een collaboratieve, gedistribueerde omgeving bevordert.

... openheid zoals in open samenwerking, open communicatie, open ontwikkeling, open distributie en open broncode.

... keuze. We accepteren en respecteren dat er verschillende manieren zijn om te werken, verschillende voorkeuren voor toepassingen, omgevingen, gereedschappen en verschillende doelen van gebruikers en bijdragers. We waarderen verscheidenheid en pluralisme als wijze van inspelen op de behoeften van een breed scala aan mensen.

... normen vergemakkelijken van de interoperabiliteit en de integratie van diverse diensten en toepassingen. Wij waarderen normen als basis voor vrijheid van keuze, een bolwerk tegen lock-in en monocultuur, en een stichting voor rijke en gebruikersgerichte systemen.

... kwaliteit door te streven naar technisch uitstekende oplossingen op basis van een solide en transparant ontwikkelingsproces. We bereiken dat door ons te richten op het bieden van gedegen oplossingen voor problemen, waarbij de behoeften van de gebruikers serieus genomen wordt en de stabiliteit behouden wordt door middel van goed gedefinieerde processen voor kwaliteitsborging.

... transparantie van communicatie en transparantie van werk en samenwerkende processen. Dit omvat openlijk beantwoorden van vragen, alle relevante informatie verschaffen, en alle betrokken partijen actief geïnformeerd houden. We zijn ervan overtuigd dat een transparante cultuur waarvan de interne werking kan begrepen worden door iedereen de meest efficiënte en lonende omgeving is om onze doelen te bereiken.

... onze gebruikers, hun verlangens en doelen, hun nood aan hulp bij het ondervinden van problemen en hun steun voor ons gemeenschappelijk project. We luisteren naar onze gebruikers en focussen ons op hun noden doorheen al onze activiteiten. We beschouwen onze gebruikers als onderdeel van onze gemeenschap.

... respect voor anderen en hun bijdrages, voor andere meningen en geloven. We luisteren naar argumenten en pakken problemen aan op een constructieve en open manier. We geloven dat een menigvuldige gemeenschap gebaseerd op wederzijds respect de basis is voor een creatieve en productieve omgeving waardoor het project echt succesvol kan zijn. We tolereren geen sociale discriminatie en streven naar het creëren van een omgeving vaar mensen zich geaccepteerd voelen en veilig van elke vorm van conflicten.

Bestuur

het openSUSE project wordt geleid door zijn doelen en waarden zoals uitgelegd in de vorige secties. Het project en zijn subprojecten worden bestuurd door de bestaande openbron ontwikkelprocessen de corresponderende processen van beslissingen maken.

Om het gehele project te leiden is er een bestuur van onderhouders opgericht. Het bestuur van onderhouders heeft de volgende taken:

 • Fungeren als een centraal contactpunt
 • Conflicten helpen oplossen
 • Interesses van de gemeenschap doorspelen naar Novell
 • Communicatie met alle gebieden van de gemeenschap bevorderen
 • Waarnodig de beslissingnemende processen bevorderen

Het bestuur zou begeleiding moeten bieden en bestaande bestuursstructuren ondersteunen, maar zou de ontwikkeling niet mogen sturen of controleren, daar gemeenschapsmechanismen bestaan om de doelen van het project tot stand te brengen. Het bestuur moet beslissingen en het beleid documenteren.

Het bestuur van onderhouders bestaat uit vijf gemeenschapsleden inclusief twee mensen die niet in dienst zijn bij Novell. Het bestuur is The board wordt geleid door een voorzitter met vetorecht over elke beslissing. De voorzitter wordt aangesteld door Novell en zal een Novell werknemer zijn. Novell benoemt de oorspronkelijke leden van de raad met deelname van de gemeenschap. Het moet de coördinatoren van de distributie, communicatie en build service bevatten. Zij ontvangt statuten om zijn processen te definiëren.

Novell verschaft de openSUSE gemeenschap van middelen de openSUSE distributie te onderhouden en uit te brengen. Novell ondersteund openSUSE door middel van het sponsoren van infrastructuur, persoonsmiddelen en financiering. Ze onderhouden voortdurend infrastructuur en software. De openSUSE gemeenschap en Novell definiëren de inhoud van de distributie gebaseerd op vastgelegde criteria en een transparant proces geleid door het bestuur van onderhouders. openSUSE is de basis van Novell's enterprise Linux producten.

Novell is eigenaar van het openSUSE geregistreerd handelsmerk. Novell geeft toestemming tot en moedigt het gebruik van het officiële openSUSE artwork aan.